Morsø Vind I/S

Morsø Vind I/S

Morsø Vind I/S er et interessentskab med 2 møller i Sønder Herred, Mors. Interessentskabet er delt i 20.152 andele fordelt på ca. 140 interessenter.
Som interessent kan du få adgang til den lukkede del af siden, hvor produktionstal m.v. offentliggøres.

Nyheder

Udbudt til salg 104 andele til kurs 2.800 i små eller større portioner.  Ønsker du som interessent at gøre brug af din forkøbsret til alle eller dele af ovenstående anpartsudbud, skal dette meddeles Käthe Dueholm, ktd@pwc.dk   senest 15. december 2017. Er der ønsker om forkøbsret, vil der herefter gennem Martin Furbo ske kommunikation om dette til køber og sælger, herunder praktiske forhold omkring betaling mv., jf. bestemmelserne i vedtægternes §6. Anparter, jf. ovenfor, der ikke ønskes købt af de øvrige interessenter, kan af de tilbydende interessenter umiddelbart efter den 15. december 2017 frit sælges til 3. mand."

Produktionen af el for pr. 30. september 2017 er nu tilgængelig. Der er i gennemsnit produceret 8 % mere el i de først 9 måneder af 2017 i forhold til de først 9 måneder af 2016.

Nedregulering
Morsø Vind I/S er tilmeldt en nedreguleringsordning. Det betyder, at man kan opleve møllerne i Sønder Herred stå stille i vindfyldt vejr. Grundet overproduktion af vindenergi kan det være nødvendigt at nedregulerer produktionen af hensyn til afsætningen af strøm.
Morsø Vind I/S kompenseres for nedreguleringen.

Køb & salg af andele
I henhold til vedtægternes § 6 skal salg af andele først tilbydes andre indehavere af andele. Sælger orienterer senest den 20. i en måned kasserer/administrator, som herefter foranlediger udsendelse til øvrige interessenter. Administrator kontaktes på mof@pwc.dk


Kontakt informationer:

Morsø Vind I/S
c/o Bodil B. Kristensen 
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Mail: bbk@morsoe.dk