Morsø Vind I/S

Morsø Vind I/S

Morsø Vind I/S er et interessentskab med 2 møller i Sønder Herred, Mors. Interessentskabet er delt i 20.152 andele fordelt på ca. 140 interessenter.
Som interessent kan du få adgang til den lukkede del af siden, hvor produktionstal m.v. offentliggøres.

Nyheder

Salg af andele En interessent ønsker at sælge 18 andele til 3.525 kr. pr. andel, og man skal komme med et bud. Ønsker du som interessent at give et bud, skal dette meddeles til Martin Furbo, mof@beierholm.dk inden den 10. juli 2024.

Regnskab 2023 Regnskab 2023 er nu tilgængelig i udkast. Se nederst til venstre på denne side.

Produktionen af el for 1. kvartal 2024 er tilgængelig. Der er i 2024 produceret 6.182.885 kWh. 

Elpris: Den 14. maj 2024 er der indgået kontrakt på 25% af elsalget i 2025 til en pris på 40 ører pr. kWh.

Handel med andeleDer opkræves et administrationsgebyr af Beierholm, når der sælges andele. Prisen er 500 kr. ekskl. moms, når der sælges færre end 10 andele og 1.000 kr., når der sælges 10 eller flere andele.

Køb & salg af andele
I henhold til vedtægternes § 6 skal salg af andele først tilbydes andre indehavere af andele. Sælger orienterer senest den 20. i en måned kasserer/administrator, som herefter foranlediger udsendelse til øvrige interessenter. Administrator kontaktes på mof@beierholm.dk

Andet

Morsø Vind I/S er tilmeldt en nedreguleringsordning. Det betyder, at man kan opleve møllerne i Sønder Herred stå stille i vindfyldt vejr. Grundet overproduktion af vindenergi kan det være nødvendigt at nedregulerer produktionen af hensyn til afsætningen af strøm. Morsø Vind I/S kompenseres for nedreguleringen.


Kontakt informationer:

Morsø Vind I/S
c/o Bodil B. Kristensen 
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Mail: bbk@morsoe.dk