Morsø Vind I/S

Morsø Vind I/S

Morsø Vind I/S er et interessentskab med 2 møller i Sønder Herred, Mors. Interessentskabet er delt i 20.152 andele fordelt på ca. 140 interessenter.
Som interessent kan du få adgang til den lukkede del af siden, hvor produktionstal m.v. offentliggøres.

Nyheder

Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling onsdag den 5. april 2015 i Sydmors Fritidscenter, Vils. Indkaldelsen er udsendt pr. mail til alle interessenter.

Salg af anparter
I henhold til bestemmelserne i vedtægternes § 6 om forkøbsret, skal det oplyses, at følgende anparter udbydes til salg blandt de øvrige interessenter:
20 andele til kurs 3.200
Ønsker man at gøre brug af sin forkøbsret til alle eller dele af udbuddet, skal dette meddeles Käthe Dueholm, ktd@pwc.dk senest den 15. marts 2017.
Er der ønsker om forkøbsret, vil der herefter gennem Martin Furbo ske kommunikation om dette til køber og sælger, herunder praktiske forhold omkring betaling m.v.
Anparter, der ikke ønskes købt af øvrige interessenter, kan af de tilbydende interessenter umiddelbart efter den 15. marts 2017 sælges til 3. mand.

Produktionen af el for 2016 er gjort op, og der er i 2016 produceret 18.464.824 kWh af selskabets møller.

Nedregulering
Morsø Vind I/S er tilmeldt en nedreguleringsordning. Det betyder, at man kan opleve møllerne i Sønder Herred stå stille i vindfyldt vejr. Grundet overproduktion af vindenergi kan det være nødvendigt at nedregulerer produktionen af hensyn til afsætningen af strøm.
Morsø Vind I/S kompenseres for nedreguleringen.

Køb & salg af andele
I henhold til vedtægternes § 6 skal salg af andele først tilbydes andre indehavere af andele. Sælger orienterer senest den 20. i en måned kasserer/administrator, som herefter foranlediger udsendelse til øvrige interessenter. Administrator kontaktes på mof@pwc.dk


Kontakt informationer:

Morsø Vind I/S
c/o Bodil B. Kristensen 
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Mail: bbk@morsoe.dk