Morsø Vind I/S

Morsø Vind I/S

Morsø Vind I/S er et interessentskab med 2 møller i Sønder Herred, Mors. Interessentskabet er delt i 20.152 andele fordelt på ca. 140 interessenter.
Som interessent kan du få adgang til den lukkede del af siden, hvor produktionstal m.v. offentliggøres.

Nyheder

Produktionen af el pr. 31. marts 2018 er nu tilgængelig. Der er de tre første måneder af 2018 produceret 15 % mindre el end i samme periode 2017. Årsagen er meget lidt vind.

Generalforsamlingen 2018 blev afholdt den 11. april 2018 kl. 19:00 i Sydmors Fritidscenter. Der var ca. 25 deltagere i generalforsamlingen. Referatet findes på den lukkede del af hjemmesiden.

Regnskab 2017 de regnskabsmæssige opgørelser for 2017 er nu tilgængelige.

Nedregulering
Morsø Vind I/S er tilmeldt en nedreguleringsordning. Det betyder, at man kan opleve møllerne i Sønder Herred stå stille i vindfyldt vejr. Grundet overproduktion af vindenergi kan det være nødvendigt at nedregulerer produktionen af hensyn til afsætningen af strøm.
Morsø Vind I/S kompenseres for nedreguleringen.

Køb & salg af andele
I henhold til vedtægternes § 6 skal salg af andele først tilbydes andre indehavere af andele. Sælger orienterer senest den 20. i en måned kasserer/administrator, som herefter foranlediger udsendelse til øvrige interessenter. Administrator kontaktes på mof@pwc.dk


Kontakt informationer:

Morsø Vind I/S
c/o Bodil B. Kristensen 
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Mail: bbk@morsoe.dk